Bakıda proqramlaşdırma kursları


 • 4 il əvvəl
 • 11938

PHP proqramlaşdırma kursları

Veb developer olmaq istəyirsiniz?

PHP bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək lazımdır?

Doğru yerdəsiniz Proqramlaşdırma kurslarımıza qatılaraq 6 ay ərzində tam mütəxəssis səviyyəsinə gəlin 

PHP nədir?

PHP dinamik saytlar yaratmağa və serverlərlə işləməyə imkan verən açıq mənbə (pulsuz) skript dilidir. İndi PHP dünyada 20 milyondan çox veb saytda və 1 milyondan çox serverdə istifadə olunur.

Kim iştirak etməlidir?

Veb proqramlaşdırmağı öyrənmək istəyən hər kəs

PHP-ni bilən və daha çox Veb proqramlaşdırmada özünü inkişaf etdirmək istəyən

Başqa bir proqramlaşdırma dilini bilən və PHP ilə Veb Proqramlaşdırma öyrənmək istəyən hər kəs.

Hər hansı bir Veb səhifə hazırlamaq üçün əvvəlcə HTML öyrənməlisiniz. Daha yaxşı bir istifadəçi təcrübəsi yaratmaq üçün veb səhifənizi interaktiv etmək üçün CSS-i öyrənməli və JavaScript-i öyrənməlisiniz.

Niyə öyrənməlisiz?

PHP ən populyar server tərəfindəki betik dilidir. PHP-nin verilənlər bazası ilə işləməsi üçün MySQL istifadə olunur. MySQL ilə birlikdə PHP (bütövlükdə LAMP texnologiyası olaraq bilinir), idarə edilə bilən saytlar dünyasında çox böyük təsir bağışlayan əla birləşmə yaradır.

Əksər şirkətlər PHP və MySQL-də işləməyi üstün tuturlar. Buna görə də, bu dinamik dil yüksək populyarlıq qazandıqca və daim artmaqda olduğundan zamanın tələblərini nəzərə alaraq ən peşəkar PHP kursunu təyin etdik.

Nədən başlayırıq?

Bu kurs HTML təlimindən başlayır, sonra stilləri idarə etmək üçün Cascading Style Sheets (CSS) dərsləri öyrədilir. HTML ilə sadə veb səhifələrin dizaynını öyrəndikdən sonra JavaScript-ə keçəcəksiniz (jQuery ilə!). Veb səhifələrin yaradılması ilə bağlı bir təcrübə qazandıqdan sonra, PHP proqramlaşdırma dilini öyrədirik. Bir verilənlər bazası tələb olunduğundan, kursu bitirmək üçün MySQL-i göstərdikdən sonra təyin edilmiş böyük bir layihə ilə tamamlanacaqdır.

Kursa yazılmaq istəyirəm smiley

Front-End Development

HTML5

HTML5 ilə peşəkar səviyyədə veb saytlar yarada bilər və CSS ilə layihənizi daha maraqlı edə bilərsiniz. Korporativ veb sayt, portfel veb saytı və şəxsi veb sayt kimi bir çox sahədə iddialı və peşəkar dizayn hazırlaya bilərsiniz.

 • Introduction / Giriş
 • Understanding & using HTML / HTML’i anlamaq və istifadə etmək
 • Coding / Kodlaşdırma
 • The Structure of a Webpage / Bir veb səhifənin quruluşu
 • Header Tags / Başlıq Elementləri
 • HTML Comment / HTML komment
 • Paragraph Tags / Paraqraf Elementləri
 • Formatting Text / Mətnin redaktəsi
 • Images / Şəkillər
 • HTML Line Breaks & Rules / HTML Sətir Sonları & Qaydaları
 • Fonts / Yazı Tipləri
 • Block Level Elements / Blok Elementləri
 • Inline Elements / Sətir İçi Elementlər
 • Hyperlinks / Keçidlər
 • List Tags / List Elementləri
 • Tables / Cədvəllər
 • Semantic HTML5 Elements / Məntiqli HTML5 Elementləri
 • IFrame / IFrame
 • Multimedia / Multimedya
 • HTML Forms / HTML Formaları
 • DOCTYPE
 • HTML Entities / HTML Varlıqları
 • Head Section & Metadata / Head Bölümü və Metadata
 • Scripts / Skriptlər
 • DOM Hierarchy / DOM Hierachy
 • Complete webpage / Tam Web Səhifəsi
 • Setting Up FTP / FTP Qurulumu
 • Firefox Versions / Firefox Versiyaları
 • Setting Up a Free Hosting / Pulsuz bir Hostinq Qurulumu
 • Project / Proyekt

 

CSS3

CSS ilə layihənizi daha maraqlı edə bilərsiniz. Korporativ veb sayt, portfel veb saytı və şəxsi veb sayt kimi bir çox sahədə iddialı və peşəkar dizayn hazırlaya bilərsiniz.

 • Introduction to CSS3 / CSS3’ə Giriş
 • Understanding & using CSS3 / CSS3’ü anlamaq və istifadə etmək
 • Syntax / Sintaksis
 • Inline CSS / Sətir içi CSS
 • Internal CSS / Daxili CSS
 • Classes / Siniflər
 • IDs / ID’lər
 • Divisions / Bölümlər
 • Spans / Span’lar
 • Color / Rəng
 • Floating /
 • Positioning / Pozisya
 • Margins / Kənar Boşluqları
 • Padding / İç Boşluqları
 • Text Properties / Mətin Özəllikleri
 • Aligning Text / Mətn istiqaməntləndirilməsi
 • Links / Linklər
 • Backgrounds / Arxa Planlar
 • Borders / Çərçivələr
 • Lists / Listlər
 • Width and Height Properties / Genişlik və Hündürlük Xüsusiyyətləri
 • Rotate & Resize / Döndürmə & Yenidən Ölçüləndirilmə
 • Classification / Sinifləndirilmə
 • External CSS / Xarici CSS
 • Advanced Selector / Qabaqcıl Seçicilər
 • Pseudo Classes / Pseudo Sinifləri
 • Gradients & Shadows / Gradients və Kölgələr
 • Transformations & Animations / Dəyişikliklər və Animasiyalar
 • Layout & Calculations / Layout və Hesablamalar
 • Project / Proyekt

 

JAVASCRIPT

JavaScript veb brauzerlərdə çox istifadə olunan dinamik bir skript dilidir. JavaScript ilə interaktiv və dinamik veb saytlar yaratmaq mümkündür. JavaScript dilini öyrənməklə dizayn etdiyiniz veb saytı dinamik edə bilər və ziyarətçi tərəfindən görülə bilən və səhifəni canlandıracaq obyektlər əlavə etmək üçün kod yaza bilərsiniz.

 • Introduction to JavaScript / JavaScript’ə Giriş
 • Basics of JavaScript / JavaScript’in Əsasları
 • Internal JavaScript / Daxili JavaScript
 • Accessing Elements / Elementlərə giriş
 • Types & Objects / Tiplər ve Obyektlər
 • Variables / Dyişənlər
 • Arrays / Massivlər
 • Conditional Statements / Şərti İfadələr
 • Loops / Dövrlər
 • Functions / Funksiyalar 
 • DOM (Document Object Model)
 • Events & Listeners / Hadisələr və Dinləyicilər
 • Manipulating Content with JavaScript / Məzmunu JavaScript ilə dəyişdirmək
 • Manipulating Styles with JavaScript / JavaScript ilə Stilləri Dəyişdirmək
 • Debugging JavaScript / JavaScript tənzimlənməsi
 • Application of JavaScript / JavaScript tətbiqi
 • External JavaScript / Xarici JavaScript
 • Modules / Modullar
 • JavaScript Libraries / JavaScript Kitabxanaları
 • Project / Proyekt

Jquery

jQuery, kodu yazmağı minimuma endirərək daha az vaxtda daha səmərəli, daha sürətli və daha çox iş görməyə imkan verən JavaScript kitabxanasıdır. Bu texnologiya ilə animasiya, slayd, foto qalereya, tab menyusu kimi göz oxşayan dizaynlar hazırlamaq asandır.

 • Introduction to jQuery / jQuery’ə Giriş
 • Basics of jQuery / jQuery’nin Əsasları
 • Using jQuery in Webpages / Veb səhifələrdə jQuery istifadəsi
 • Detecting Events / Hadisələrin aşkarlanması
 • Manipulating Content with jQuery / Məzmunu jQuery ilə manipulyasiya etmək
 • Manipulating Styles with jQuery / Stilləri jQuery ilə manipulyasiya etmək
 • Fading Content / Solğun məzmun
 • Animating Content / Animasiya məzmunu
 • AJAX
 • Regular Expressions / Daimi ifadələr
 • Form Validation / Formanın təsdiqlənməsi
 • Introduction to jQuery UI / jQuery UI’a Giriş
 • Draggables & Resizables
 • Droppables 
 • Accordion & Sortables / Akkordeon və Sortable
 • Project / Proyekt

 

Bootstrap 4 

Bootstrap ilə veb saytlarınızı əlavə bir tənzimləmə əlavə etmədən hazırlaya bilərsiniz; Mobil telefonu, planşet, laptop, masaüstü kompüter ekranlarına uyğun (Responsive) dizayn hazırlaya bilərsiniz , istifadəçilər daha yaxşı dizaynlar ilə qarşılaşa bilərlər. Bootstrap açıq qaynaqdır  və pulsuz olduğu üçün asanlıqla əldə edilə bilər və veb tətbiqetmələrə birləşdirilə bilər.

 • Introduction to Boostrap 4 / Boostrap 4’ə Giriş
 • Basics of Boostrap 4/ Boostrap 4’ün Əsasları
 • Responsive Design with Bootstrap / Bootstrap ilə Responsive Dizayn
 • The Grid System / Grid Sistemi
 • Introducing Navbars 
 • Forms & Tables / Formalar və Cədvəllər
 • Bootstrap Components / Bootstrap Komponentləri
 • Modals, Popovers & Tooltips
 • ScrollSpy
 • Free Bootstrap Themes / Pulsuz Boostrap Şablonları
 • Project / Proyekt

 

Back-End Development

PHP

PHP dili veb proqramlaşdırma ilə məşğul olan hər kəs üçün zəruridir. PHP ilə dinamik veb səhifələr, məlumat idarəetmə sistemləri, məlumatların saxlanması sistemləri, sosial media saytları, elektron ticarət sistemləri, avtomatlaşdırma proqramları, forum proqramları, onlayn oyunlar və s. veb proyektləri hazırlaya bilərsiniz

 • Introduction to PHP 5 / PHP’ə Giriş
 • Basics of PHP 5/ PHP’nin Əsasları
 • Types & Objects / Tiplər və Obyektlər
 • Variables / Dəyişənlər
 • Arrays / Massivlər
 • Conditional Statements / Şərti İfadələr
 • Loops / Dövrlər
 • Functions / Funksiyalar
 • GET Variables / GET Dəyişənləri
 • POST Variables / POST Dəyişənləri
 • Sending Email with PHP / PHP ilə Email Göndərmək
 • Form Validation / Forma Doğrulaması
 • Introduction to Object Oriented PHP / Obyekt Yönümlü PHP’ə Giriş
 • Getting Contents of Other Scripts / Başqa Skript’lərin kontentlərini almaq
 • Cookies & Session Management 
 • Project

 

MYSQL

MySql tədrisində əlaqəli verilənlər bazası quruluşunu və əsaslarını öyrənməklə yanaşı, standart SQL dilini öyrənərək öz proqramı əsasında işləyəcək verilənlər bazasını dizayn və idarə edə bilərsiniz. Verilənlər bazasındakı məlumatları sorğu edə və veb saytınızdan interaktiv şəkildə müxtəlif xidmətlər təklif edə bilərsiniz.

 • Introduction to MySQL 5 / MySQL 5’ə Giriş
 • Basics of MySQL 5 / MySQL 5’in Əsasları
 • PHPMyAdmin / PHPMyAdmin
 • Installation on Windows / Windows’a Qurmaq
 • Connecting to a Database / Bir verilənlər bazasına qoşulmaq
 • Database Design Process / Verilənlər bazası Dizayn Prosesi
 • Tables & Columns / Cədvəllər & Sütunlar
 • Importing & Exporting / İdxal və İxrac
 • Data Types / Məlumat növləri
 • Retrieving Data From a Database / Verilənlər bazasından məlumat almaq
 • Inserting and Updating Data / Məlumatların daxil edilməsi və yenilənməsi
 • Joins / Birləşimlər
 • Operators / Operatorlar
 • Aggregate Functions / Məcmu funksiyaları
 • Looping through Data / Məlumat içində dövr
 • Session Variables / Sessiya Dəyişənlər
 • Using MySQL with PHP / PHP ilə MySQL istifadə
 • Cookies 
 • Storing Passwords Securely (Hash) / Şifrələri etibarlı şəkildə saxlamaq (Hash)
 • Project / Proyekt 

 

API

Başqa bir tətbiqdə istifadə etməyimizi təmin edən bir tətbiqin imtiyazlarını bölüşən bir tətbiq tərəfindən təmin edilən interfeysi API (Application Programming Interface) adlandırırıq. Bu modul çərçivəsində fərqli API-lərdən istifadə edərək əməli əməliyyatları necə yerinə yetirəcəyinizi öyrənəcəksiniz.

 • Introduction to APIs/ API’lərə Giriş
 • Basics of APIs / API’lərin Əsasları
 • The Google Maps API / Google Xəritələr API
 • Geocoding with Google Maps / Google Xəritə ilə geokodlaşdırma
 • The Twitter API / Twitter API
 • Building a Twitter Client 

 

 Proqramlaşdırma kursları yazısının sonuna gəldik blush