İşlərimizdən bəziləri

Aşağıda gördüyünüz alətlər ilə istənilən çətinlikdə bir layihəni qısa müddət ərzində tam peşəkar şəkildə hazırlayırıq.
Bootstrap framework
Angular
VueJS
React
Nodejs
Mysql
Redis
php7.4
Laravel
phpstorm
datagrip
webstorm
Apache
Nginx
Azeri.edu.az

Azeri.edu.az

Udemy Azerbaijan

Udemy Azerbaijan

Taxi24 - öz layihəmiz

Taxi24 - öz layihəmiz

Toyolsun-öz layihəmiz

Toyolsun-öz layihəmiz